پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 12:06 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل چهارم

۱۷ از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت، توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 12:04 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل سوم

۱۶ امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید. ۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.