چهارشنبه 24 فوریه, 2021 5:09 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

آنچه در مورد پلاستیک باید بدایم

پلاستیک برای خدمت به محیط زیست و جلوگیری از کشتار فیل ها ساخته شد بله این جمله درست است اما باور کردنش کمی مشکل به نظر می رسد….
چهارشنبه 24 فوریه, 2021 5:01 ق.ظ

در چه کشوری زندگی میکنم.

در کشوری زندگی می کنم که به عناصر حیاتی زمین نظیر آب،هوا،خاک به راحتی و به دلیل منافع شخصی یا نا آگاهی بی احترامی می شود
سه‌شنبه 31 آگوست, 2021 6:08 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت/چند خط درباره تمدن بزرگ فنیقی‌ و دلایل نابودی آن…

روز نوشت/چند خط درباره تمدن بزرگ فنیقی‌ و دلایل نابودی آن...
چهارشنبه 3 مارس, 2021 1:08 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
چهارشنبه 3 مارس, 2021 1:15 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها
چهارشنبه 3 مارس, 2021 1:13 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا