شنبه 27 فوریه, 2021 9:46 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۱

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۱
شنبه 27 فوریه, 2021 9:57 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۲

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۲
شنبه 27 فوریه, 2021 10:32 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۳

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۳
شنبه 27 فوریه, 2021 10:38 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۴

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۴
سه‌شنبه 24 آگوست, 2021 6:58 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده ۵ داستان کوتاه

درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط ۵دلار انعام می دهید ! گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۲۰ داستان کوتاه

بی اختیار یک گام به او نزدیک تر شدم و در این حال میس هالیس را دیدم تقریبا پشت سر آن دختر ایستاده بود. زنی حدود ۴۰ ساله با موهای خاکستری رنگ که در زیر کلاهش جمع شده بود، اندکی چاق
چهارشنبه 25 آگوست, 2021 7:21 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه

آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟پسر پاسخ داد:
سه‌شنبه 24 آگوست, 2021 6:49 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه آموزنده و خواندنی

هیچکس جوابی نداد همه ی کلاس یکباره ساکت شدهمه به هم دیگه نگاه میکردندناگهان لنا یکی ازبچه های کلاس آروم سرشوانداخت پایین درحالی که اشک توچشاش جمع شده بودلنا سه روزبودباکسی حرف
شنبه 14 آگوست, 2021 5:11 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:انوشیروان دادگر و پیرزن

داستان کوتاه آموزنده:انوشیروان دادگر و پیرزن