داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۶۱ داستان کوتاه آموزنده/ابوالقاسم کریمی

موقع خواب از من خواست برایش قصه ای بگویم ، قصه دوست داشت اما از وقتی پدر ترک شان کرده بود دیگر قصه ای نشنیده بود چون مادر همیشه یا خسته بود یا

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه ارتباط قلبی

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. می‌گویند خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر می‌شدند؛ ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می‌کرد. بخاطر همین تصمیم گرفتند از هم دور شوند ‫ولی از سرما…