سه‌شنبه 24 آگوست, 2021 6:58 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده ۵ داستان کوتاه

درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط ۵دلار انعام می دهید ! گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :
دوشنبه 23 آگوست, 2021 1:39 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۱ داستان کوتاه

۱ اسمش فلمینگ بود . کشاورز اسکاتلندی فقیری بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت، صدای فریاد کمکی شنید که از باتلاق نزدیک […]
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:50 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۲ داستان کوتاه

هم نمی توانست برود چون دیگر پشت بامی نبود.. باید می رفت دیگر فریاد زدن هم یادش رفته بود دیگر دوستی هم نداشت که با هم به صحرا بروند و با هم گله ها را بچرانند... باید می رفت چاره نداشت....
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۲۰ داستان کوتاه

بی اختیار یک گام به او نزدیک تر شدم و در این حال میس هالیس را دیدم تقریبا پشت سر آن دختر ایستاده بود. زنی حدود ۴۰ ساله با موهای خاکستری رنگ که در زیر کلاهش جمع شده بود، اندکی چاق
دوشنبه 23 آگوست, 2021 1:36 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۲۸ داستان کوتاه

در روزگارهای قدیم جزیره ای دور افتاده بود که همه احساسات در آن زندگی می کردند: شادی، غم، دانش عشق و باقی احساسات.
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:43 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۳۰ داستان کوتاه جالب

روزی پسر کوچکی تصمیم گرفت به ملا قات خدا برود و چون می دونست راه درازی در پیش دارد مقداری کلوچه و نوشیدنی در چمدان گذاشت و سفرش را آغاز کرد .
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:13 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۴۵ داستان کوتاه خاندنی و جالب

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ به درون بیشه زار کنار زمین شد.
چهارشنبه 25 آگوست, 2021 7:21 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه

آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟پسر پاسخ داد:
چهارشنبه 25 آگوست, 2021 7:34 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه آموزنده

در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق