یکشنبه 15 آگوست, 2021 9:30 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

بیش از ۴۰ نکته ی مهم در خصوص اختلال اوتیسم

بیش از ۴۰ نکته ی مهم در خصوص اختلال اوتیسم
سه‌شنبه 17 آگوست, 2021 7:03 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

معرفی و نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت ضد اجتماعی

معرفی و نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت ضد اجتماعی
دوشنبه 16 آگوست, 2021 5:33 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

معرفی و نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت:اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

وعی اختلال شخصیت است که با ویژگی هایی همچون بدگمانی، ترس اجتماعی، علاقه به انزوای اجتماعی تفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد،
یکشنبه 15 آگوست, 2021 9:28 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکات مهم در مورد اختلال بیش فعالی یا اختلال نقص توجه

نکات مهم در مورد اختلال بیش فعالی یا اختلال نقص توجه
یکشنبه 15 آگوست, 2021 9:26 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکات مهم در مورد اختلال شخصیت سادیسم

نکات مهم در مورد اختلال شخصیت سادیسم
یکشنبه 15 آگوست, 2021 9:23 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکات مهم در مورد اختلال مازوخیسم

نکات مهم در مورد اختلال مازوخیسم
یکشنبه 15 آگوست, 2021 9:13 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکاتی مهم در مورد اختلال شخصیت مرزی

نکاتی مهم در مورد اختلال شخصیت مرزی