شنبه 13 مارس, 2021 4:13 ب.ظ

آیا می‌دانید چقدر به خدا مدیون هستم؟

آیا می‌دانید چقدر به خدا مدیون هستم؟
شنبه 13 مارس, 2021 4:17 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ارسال پارازیت غیرقانونی و ناقض قانون هوای پاک است

ارسال پارازیت غیرقانونی و ناقض قانون هوای پاک است
شنبه 13 مارس, 2021 4:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

از شهرها شروع کردیم و حال به طبیعت رسیده‌ایم!

از شهرها شروع کردیم و حال به طبیعت رسیده‌ایم!
جمعه 12 مارس, 2021 6:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

انقراض حشرات چه ربطی به آلودگی هوا دارد؟

انقراض حشرات چه ربطی به آلودگی هوا دارد؟
جمعه 12 مارس, 2021 6:29 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

بعد از کرونا چه بحرانی در راه است؟

بعد از کرونا چه بحرانی در راه است؟
شنبه 13 مارس, 2021 4:24 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

درسی که کرونا به انسانها آموخت!

میلیاردها تن از مردم در سراسر جهان به خاطر فراگیر شدن ویروس کرونا در خانه‌ها مانده‌اند، در واقع تعداد در خانه‌ماندگان آنقدر زیاد است که نحوه […]
شنبه 13 مارس, 2021 4:10 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ما داریم پلاستیک نفس می‌کشیم!

ما داریم پلاستیک نفس می‌کشیم!
جمعه 12 مارس, 2021 6:26 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

محصولات ارگانیک در ایران

محصولات ارگانیک در ایران
جمعه 10 سپتامبر, 2021 9:54 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۰

نصایحی به خودم/شماره۲۰