یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 9:52 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:شماره۵۹

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای