سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:33 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۰

دوست‌ات دارم تو را به عنوان چیزهای تاریکی که باید دوست داشت، دوست دارم در خفا، بین سایه و روح. دوست‌ات دارم به عنوان گیاهی که […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:34 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۱

‏در رؤیاهای من هیچ عشق دیگری نمی‌خوابد تو خواهی رفت ما با هم خواهیم رفت بر فراز آب‌هایی از جنس زمان دیگر هیچ‌کس در کنار من […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:37 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۲

تو را به سینه‌ریز آراستم، به گوهرهای سپیده‌دمان. چرا مرا برین راه تنها به خود رها کردی؟ اگر به دوردستان روی پرنده‌ی من مویه خواهد کرد […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:39 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۳

و چه شیرین است عشق آن هنگامی که عذاب می‌دهد و هنگامی که به باد می‌دهد نرگس ترانه‌ها را عشق… مرا می‌آموزد که عشق نورزم و […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:40 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۴

برای تو بوییدن عطر دریا را می‌خواهم، همان که هردو عاشق‌اش بودیم و برای تو راه رفتنی می‌خواهم بر ماسه‌ها، همان جایی که باهم قدم زدیم. […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:41 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۵

خود تاریک‌اند شب‌هایی که احساس تنهایی به سراغ آدم می‌آید تاریک‌تر دیشب از همه‌ی شب‌ها تاریک‌تر شده بود گفته بودی می‌آیم از این می‌آیم چوب‌های کبریتی […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:42 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۶

چشمان‌ات آخرین بازمانده‌ی میراث عشق و آخرین کتاب‌های عاشقانه‌اند و دستان‌ات… آخرین طاقه‌های حریر… که بر آن‌ها زیباترین نامه‌های خود را نوشته‌ام عشق می‌سوزاندم… چون سوزش […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:43 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۷

عشق‌ات تاریخ‌ساز اتفاقی است در جهان جشنِ گل است و جشن سبزه‌زار وحی‌یی است که نازل می‌شود و نمی‌شود طفلی است که زاده می‌شود و نمی‌شود […]
سه‌شنبه 9 مارس, 2021 10:46 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۷

درهم شکسته آهنگ شب ژرف آب‌گردان یخین و خواب‌آلوده‌ی ماه نیمه. آب‌راه‌های پوشیده در نی خاموشانه می‌غرد. وزغ‌ها، موذنان سایه، از خروش بازمانده‌اند. به کهنه خرابات […]