شنبه 4 سپتامبر, 2021 10:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/شماره۱

خدایا ، تو را نشناختیم اما قضاوتت کردیم وَ به جای تو سخن گفتیم حکیم صادر کردیم تصمیم گرفتیم عف نمودیم وَ عذاب دادیم