پنج‌شنبه 25 فوریه, 2021 7:22 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش اول

خلاصه کتاب مزامیر/بخش اول
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:04 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۲ داستان کوتاه

پسرک با تعجب از پدرش پرسید : چه خبر است؟؟ پدر لبخندی زد و گفت: پسرم توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!! صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی!! پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد:
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:50 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۲ داستان کوتاه

هم نمی توانست برود چون دیگر پشت بامی نبود.. باید می رفت دیگر فریاد زدن هم یادش رفته بود دیگر دوستی هم نداشت که با هم به صحرا بروند و با هم گله ها را بچرانند... باید می رفت چاره نداشت....
دوشنبه 23 آگوست, 2021 1:36 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۲۸ داستان کوتاه

در روزگارهای قدیم جزیره ای دور افتاده بود که همه احساسات در آن زندگی می کردند: شادی، غم، دانش عشق و باقی احساسات.
دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:13 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۴۵ داستان کوتاه خاندنی و جالب

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ به درون بیشه زار کنار زمین شد.
سه‌شنبه 24 آگوست, 2021 6:54 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۸ داستان کوتاه خواندنی

کرگدن باز هم منظور دم جنبانک را نفهمید ، اما دوست داشت دم جنبانک باز حرف بزند ، باز پرواز کند ، و باز او تماشایش کند و باز قلبش از چشم هایش بیفتند .
دوشنبه 30 آگوست, 2021 6:27 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت/آیا وزغ طلایی منقرض شده است؟

روز نوشت/آیا وزغ طلایی منقرض شده است؟
چهارشنبه 18 آگوست, 2021 1:15 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت/دلیل قرمز رنگ شدن آب دریاچه چیست؟

روز نوشت/دلیل قرمز رنگ شدن آب دریاچه چیست؟
چهارشنبه 18 آگوست, 2021 9:04 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روزنوشت/قدمت کشور افغانستان/سلسله درانی

روزنوشت/قدمت کشور افغانستان/سلسله درانی