یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 9:48 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:شماره۵۷

روزی روزگاری پادشاهی بی خرد می زیست که فکر می کرد خیلی عاقل است. یک روز او افراد قصر را جمع کرد تا