شنبه 4 سپتامبر, 2021 9:54 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث ناب از پیامبر اسلام

عنه صلى الله علیه و آله :عَلَى العاقِلِ أن یَکونَ بَصیرًا بِزَمانِهِ. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : بر خردمند است که به زمانه خویش بینا باشد .
شنبه 4 سپتامبر, 2021 9:35 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

برگزیده احادیث پیامبر اسلام

عنه صلى الله علیه و آله :سَمِّ اللّه َ وکُل مِمّا یَلیکَ. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : «بسم اللّه » بگو و از برابر خودت بخور .