چهارشنبه 24 فوریه, 2021 5:01 ق.ظ

در چه کشوری زندگی میکنم.

در کشوری زندگی می کنم که به عناصر حیاتی زمین نظیر آب،هوا،خاک به راحتی و به دلیل منافع شخصی یا نا آگاهی بی احترامی می شود