چهارشنبه 24 فوریه, 2021 5:14 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خاطره ای کوتاه اما پند آموز

تا حالا نیمه های شب  کوه نوردی کردی؟؟؟ من بار ها انجامش دادم وَ یک بار وقتی به اواسط قله رسیده بودم جمع کوچکی از آقاها و خانومای جوونی رو دیدم که کنار آتیش