پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 11:46 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل برنابا

الی که این دختر زندگانی می‌کرد به پاکی، بدون هیچ گناهی و منزه بود از ملامت و ملازم نماز بود با روزه همانا یک روزی تنها بود که ناگاه فرشته جبرئیل داخل شد بر بستر او و سلام داد به او و گفت: برکت خدای باد بر تو ای مریم. (۳) پس ترسید آن دختر از ظهور آن فرشته. (۴) لیکن آن فرشته فرونشانید ترس او را و گفت: مترس