کارت ویزیت

[tm_heading custom_google_font=”1″ google_fonts=”font_family:Playfair%20Display%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”زهره اسدی” font_size=”lg:80″ letter_spacing=”0px” line_height=”.9″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”زندگینامه” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532321708639{margin-bottom: 10px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”21 مهر 1391
بریتانیا متولد شد
در شهر کوچک زندگی می کند و کار می کند
لندن، انگلستان” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”تحصیلات” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532321751191{margin-bottom: 10px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”مراکز استودیو هنر، ایتالیا (2008)
کالج سلطنتی هنر، لندن (2011)” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_button style=”2″ button=”url:%23|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF||” align=”right” color=”secondary” lg_spacing=”margin_top:60;margin_bottom:60″]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”کارهای اخیر” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532321789167{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_portfolio style=”6″ number=”5″]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”آیا یک پروژه جدید دارید؟ ارسال پیام من در” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532321807913{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”contact@main.com” font_size=”sm:36;lg:28″ line_height=”1.16″ css=”.vc_custom_1532321824633{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_button style=”3″ button=”url:%23|title:%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D9%86||” align=”right” color=”white”]
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده